Kvalitetssäkring – motion

Kommunen bör bedriva ett systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete. Att för alla verksamheter formulera mål, genomföra åtgärder för att nå dessa mål, samt följa upp och utvärdera resultaten av det som görs skulle leda till en ständig förbättring av verksamheterna.

Motion angående utarbetande och antagande av en för kommunen

gemensam kvalitetssäkringspolicy

Vi anser att kommunen bör bedriva ett systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete. Att för alla verksamheter formulera mål, genomföra åtgärder för att nå dessa mål, samt följa upp och utvärdera resultaten av det som görs skulle leda till en ständig förbättring av verksamheterna. En viktig del i detta arbete bör vara att ge våra kunder möjlighet att föra fram synpunkter, som hjälp till att förbättra rutiner, ge tydligare information, reda ut missförstånd samt utveckla vår verksamhet och organisation.

Vi  föreslår

att Finspångs kommun utarbetar och antar en för kommunen gemensam kvalitetssäkringspolicy.

Monica Gustavsson, Elisabet Rehn och Carina Lövgren (v)

BESLUT: Motionen antogs

You may also like...