Landsbygdsservice – interpellation

Det är angeläget att samhällsservicen fungerar i hela kommunen även på landsbygden. Postservicen i Kattala i kommunens nordvästra kant är undermålig varför kommunen bör ta en diskussion med Posten för att förbättra servicen.

Angående samhällsservice på landsbygdenText saknas

You may also like...