Ungdomens hus – motion

Behovet av mötesplatser för unga människor behövs i Finspång. Ett så kallat Ungdomens Hus kan startas med en verksamhet där ungdomar har stort inflytande.

Behovet av mötesplatser för unga människor behövs i Finspång. Ett så kallat Ungdomens Hus kan startas med en verksamhet där ungdomar har stort inflytande.

Motionstexten saknas. Att-satserna gällde den första att skapa en ungdomsverksamhet, den andra att placera den i gamla brandstationen.

BESLUT: Motionens första att-sats bifölls, den andra avslogs.

You may also like...