Ungdomsarbetsplatser – motion

Tillfälliga arbetsplatser för ungdomar bör inrättas i äldreomsorgen. Det ger unga möjlighet att pröva på omsorgsjobb vilket kan underlätta framtida rekrytering men det höjer också kvaliteten på omsorgen.

Tillfälliga arbetsplatser för ungdomar bör inrättas i äldreomsorgen. Det ger unga möjlighet att pröva på omsorgsjobb vilket kan underlätta framtida rekrytering men det höjer också kvaliteten på omsorgen.

Motionstexten saknas.

BESLUT: Motionen bifölls.

You may also like...