Sponsring – motion

Kommunen bör skriva in i sin policy som mottagare av sponsring att kunna bryta ett avtal om sponsoren uppträder oetiskt eller förekommer i oegentligheter.

Motion

Kommunens policy som mottagare av sponsring

I riktlinjerna för mottagande av sponsring saknas ett villkor som sällan behöver tas i anspråk i liknande policys men som i vissa situationer känns tryggt att ha fastslagit. Vad händer om en sponsor som kommunen har avtal med på något sätt skulle hamna i fokus för negativ press, på grund av oegentligheter eller något etiskt tvivelaktigt, vilket kommunen inte önskar bli förknippad med?

Riktlinjerna i kommunens policy som mottagare av sponsring bör omfatta även en sådan situation och som gör att en passus inkluderas i ett sponsringsavtal, vilket möjliggör för kommunen att bryta ett avtal utan risk att bli anklagad för avtalsbrott.

Jag föreslår att en sådan skrivning läggs till i kommunens policy som mottagare av sponsring för att inkluderas i alla avtal som skrivs på området.

Per-Åke Andersson (v)

BESLUT: Motionen antogs

You may also like...