2008-08-03 En Stig att följa?

”I slutet på dagen är det resultatet som räknas.” Det var ett av Stig Henrikssons, kommunalråd i Fagersta, visa råd när han söndag 3 augusti besökte Finspång och delade med sig av sina politiska erfarenheter till vänster- och alliansfolk samt en socialdemokrat. I Fagersta regerar vänsterpartiet i samverkan med borgerliga partier, trots ett eget väljarstöd och majoritet med 58%.

"I slutet på dagen är det resultatet som räknas." Det var ett av Stig Henrikssons, kommunalråd i Fagersta, visa råd när han söndag 3 augusti besökte Finspång och delade med sig av sina politiska erfarenheter till vänster- och alliansfolk samt en socialdemokrat. I Fagersta regerar vänsterpartiet i samverkan med borgerliga partier, trots ett eget väljarstöd och majoritet med 58%.

Där utmanade man ett långvarigt socialdemokratiskt styre som stagnerat och blivit maktfullkomligt, en situation i mångt och mycket likt den i Finspång. Medborgarna var trötta på ledningen i en kommun som bara gick bakåt, bara hade problem och dålig ekonomi. Detta har Stig Henrikssons vänsterparti och samverkande partier vänt till en av Sveriges mest välskötta kommuner på 7-8 år.

Stig gav råd först till vänsterpartiet vid ett internt möte, därefter på Mariagården vid ett offentligt möte med ett 40-tal personer även till alliansföreträdare.

Viktigast är att bygga förtroende i ett samarbete och att vara rädd om samarbetet även långsiktigt. Därför söker (v) i Fagersta breda majoriteter i politiken trots egen majoritet.

"Nämndpartier" som bevakar sina egna revir och ansvarsområden och glömmer bort helheten sade han Usch! till. Det viktiga är att lösa uppgifter utan att söka syndabockar och utan att skydda sig själv i första hand.

Skaffa en gemensam bild av läget och formulera sedan en gemensam målbild, var ett av hans mer framträdande råd och att prioritera dialogen med medborgarna. 1/3 av hans tid som kommunalråd använder han till medborgardialog, ansåg han.

Det finns det han kallar för "järntrianglar" som motsätter sig förändringar. Dessa måste brytas för att få en sakdiskussion i varje fråga, oavsett vem som väcker förslag. Han ansåg det också viktigt att släppa loss personalen med sina idéer om hur kommunen/verksamheter ska utvecklas men betonade samtidigt att det är ytterst väsentligt att göra boskillnad för att hålla tjänstemännen borta från politiken och vice versa, att politikerna inte lägger sig i Hur? målen ska förverkligas. 

Ett av Stig Henrikssons budord var att ta obekväma beslut. Det är trots allt helhetsresultatet som i slutändan bedöms av väljarna vid nästa val.

Kommentarerna bland deltagarna under och efter Stig Henrikssons föreläsning tydde på att man lät sig inspireras av erfarenheterna från Fagersta, såväl bland alliansfolk som i de egna leden inför måndag 4 aug när det gemensamma förslaget till budget för 2009 läggs fram.

You may also like...