27 aug Nytt sällskap – Ny majoritet

Onsdag 27 augusti är en historisk dag i Finspång. I och med att vänsterpartiet formar en ny majoritet med allianspartierna har ett 87-årigt socialdemokratiskt styre nått epilogen.
En ny politisk organisation och budgeten för 2009 var det som den nya majoriteten samlades kring och röstade bort (s) från tronen.

Läs mer >>

Onsdag 27 augusti är en historisk dag i Finspång. I och med att vänsterpartiet formar en ny majoritet med allianspartierna har ett 87-årigt socialdemokratiskt styre nått epilogen.
En ny politisk organisation och budgeten för 2009 var det som den nya majoriteten samlades kring och röstade bort (s) från tronen.

Kommunen ska ledas av alla fem gruppledarna med centerns Denny Lawrot som ny kommunstyrelseordförande. Vänsterpartiets Elisabet Rehn får ansvar för område barn och ungdom, folkpartiets Lars-Erik Ramlöw för samhällsbyggnad, moderaternas Inge Jacobsson för näringsliv och arbetsmarknad samt kristdemokraten Olof Johansson för social omsorg.

Nya ordföranden för nämnderna fram till årsskiftet blir tidigare 1:e vice ordf, Conny Lindgren (v) för socialnämnden, Per-Åke Andersson (v) för humanistiska nämnden, Solveig Axelsson (c) för servicenämnden samt Monica Gustafsson (v) för bygg- och miljönämnden.

Socialdemokraterna (ej avgående kommunalrådet Stig Andersson) riktade kritik såväl mot den nya organisationen som mot processen fram till beslutet. Men Elisabet, Denny och övriga från det nya styret uttryckte optimism och förväntningar på den nya organisationen inför de stora utmaningar som väntar redan i år och framöver. Den skapar möjligheter till både större tydlighet och höjd effektivitet. Till skllnad från (s) menar de att den nya organisationen ökar demokratin.

Kommunen har drabbats av problem med ett stort förväntat underskott 2008 och krav på neddragningar 2009 på grund av kostnader som överstiger intäkterna. Den situationen har drivit på organisationsförändringen.

Vid sammanträdet togs även den strategiska planen för 2009 tillsammans med budgeten. Skattesatsen förblir vid 21,30 kr.

Vid ett extra kommunfullmäktige 10 september kommer valen att ske. Då utses också Stig Jansson (m) till fullmäktiges nye ordförande med Monica Gustafsson (v) som 1:e vice ordf.

Vad den nya majoriteten heter? Vänsterpartiet och alliansen i Finspång!

You may also like...