En företagsvänlig kommun

Planen för Siemens nya kontorsbygge i kvarteret Dalen ligger ute på kommunens hemsida. På nya industriområdet vid utfarten mot Norrköping växer KL-industriers nya fabrik upp. Hävla bruk utökar. Finspång tycks vara en företagsvänlig kommun och det är folks uppfattning enligt omröstningen v 36-37.

Några röstar troget på hemsidans omröstningar och den senaste om Finspångs näringslivsklimat visade en positiv upplevelse av kommunen. Av 11 avgivna röster ansåg 10 att här råder en vänlig attityd mot företagen. Det lär finnas ytterligare företag som ösnkar etablera sig här. De är välkomna!

You may also like...