Marie Wallbom: Samarbete bra medicin mot brott

Efter att 2006 hamnat på ett ”all time high” i brottslighet är Finspång relativt tryggt idag. Hittills under 2008 har det begåtts 1125 brott, något fler än motsvarande tid 2007.
Läs mer >>>

Skadegörelse, stölder och bostadsinbrott sjunker samtliga och ligger i nedre delen av vad man kan förvänta sig för en ort av Finspångs karaktär. Det är våldsbrotten som tyvärr visar fel tendens, de ökar jämfört med tidigare under året.

Kommunen har antagit såväl ett brottsförebyggande program som ett drogpolitiskt program. Det tyder på att trygghetsfrågorna ges prioritet i det politiska arbetet. När båda programmen nu ska omsättas i konkreta åtgärder kan brottsligheten förväntas sjunka ytterligare.

Marie Wallbom (v), ordförande i BRÅ säger:
– Jag tycker att vi fått ett bra samarbete mellan polis, skola och socialförvaltningen. Där ligger en stor del av förklaringen till att vi fått ner brottsligheten. BRÅs uppgift är ju att samordna olika krafter och tillföra kunskap om vad som kan minska brottsligheten.

De ökande våldsbrotten har stark koppling till alkohol. Per-Åke Andersson,  (v)-ledamot i BRÅ, tror att tillämpningen av det drogpolitiska programmet ska leda till mindre våld. 
– Åtgärder som på sikt minskar drickandet gör att våldet minskar, eftersom våld nästan alltid har med alkohol att göra. Men det är också viktigt att folk i allmänhet hjälper till att skapa ett tryggare Finspång, att man bryr sig, att man inte låter saker bara passera.

You may also like...