Gör Folkets hus till Kulturens hus!

Folkets hus bör bli ett Kulturens hus tyckte i stort sett alla som röstade v 38-39 i omröstningen. 15 var för, endast en ansåg att så inte bör ske. Läs mer >>>

Det är inte bara i fullmäktige Bengt-Arne Palmqvists idé om att låta kultur i olika former fylla det konkursdrabbade Folkets Hus vunnit gehör. Förslaget har mötts positivt i beredningen såväl i humanistiska förvaltningen som hos kommunstyrelsekontoret.

I debatten i fullmäktige 27 sept uttryckte bl a Elisabeth Rehn tankar om att involvera ungdomar i utformningen av innehållet i ett Kulturens hus. Eftersom flera förvaltningar berörs fick kommunstyrelsen ansvar för det fortsatta arbetet.

You may also like...