Unga behövs i partierna

Partierna i Finspång saknar unga medlemmar. Antalet förtroendevalda under 30 år är få. Men i omröstningen under v 41-42 var det bara 73 procent som sympatiserade med förslaget att partierna måste sätta upp medlemmar under 26 på valbar plats på röstsedeln. Läs mer >>

Partiernas medlemstal sjunker och särskilt svårt är det att rekrytera unga medlemmar. Inget av partierna i Finspång har idag en ungdomsverksamhet. Ungdomar är intresserade av samhällsfrågor (det visar olika undersökningar) men vill inte ägna sig åt politik i partiform.

De politiska ungdomsförbunden har idag mindre än 25 000 medlemmar sammantaget. För 25 år sedan var 7-8 procent av unga i åldern 20-29 år medlemmar i något politiskt ungdomsförbund, vilket för 10 år sedan sjunkit till 2 procent. 25 000 medlemmar idag är sannolikt mindre än 2 procent av åldersgruppen.

Enligt Ungdomsstyrelsen (2004/05) vet 90 procent av ungdomar inte, eller tror sig ha små möjligheter, hur man ska kunna få fram åsikter till beslutsfattare. Endast 9 procent tror sig ha möjlighet att föra fram idéer.

4 procent i åldern 16-25 år tillhör någon politisk organisation medan bara 0,9 procent är politiskt aktiva. (1 av 110 ungdomar, alltså!!!) Intressant är att intresset bland utlandsfödda unga kvinnor är större än hos svenska.

I valet 2002 röstade bara 2 av 3 röstberättigade förstagångsväljare.

 

You may also like...