Bilfritt? Jatack! Nejtack!

Det blev oavgjort i frågan om att göra Finspångs centrum bilfritt. Lika många var för som emot. Kanske är man orolig för att handeln och livet i centrum skulle ta stryk av att bilarna får vika. Men de positiva ser det tvärtom, att det skulle gå att utveckla centrum och fått det mer levande större delen av dygnet.

 

You may also like...