Tal till minne av Kristallnatten

Den 9 november 1938 satte dödsmaskinen den tyska nazismen igång den process som drygt sex år senare hade fört till att 6 miljoner judar mördats i en grym, avskyvärd, systematiserad förintelse ovärdig mänskligheten. Läs mer >>

Mordet på ambassadsekreteraren Ernst vom Rath i Paris gav nazismens ledare ursäkten för att iscensätta förstörelsen av tusentals judiska affärer och hem, närmare 300 synagogor och bortförandet av 30 000 judar under det som kom att kallas Kristallnatten. 

Men nazismens offer var långt fler. Det var inte bara syndabocken judar som skulle förintas. Det nazistiska föraktet för det som avvek och betraktades som svagt, homosexuella, fysiskt och psykiskt funktionshindrade, romer, allt som störde den narcissistiska, nazistiska och ariska vanföreställningen om en överlägsen ras, allt det skulle förintas.

Nazismen var möjlig eftersom folket teg. När Nürnberglagarna tre år tidigare berövat judarna medborgarskapet teg tyskarna. När judarna senare förbjöds bedriva affärsverksamhet teg det tyska folket. Demokratin hade mördats med det nazistiska maktövertagandet och det tyska folket lät sig tigande blint ledas av vansinnet in i förintelsen och den egna katastrofen.  

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen:
ich war ja kein Kommunist.

Så skrev prästen Martin Niemöller i en känd dikt. Martin Niemöller teg inte, han protesterade och tillbringade därför 8 år i koncentrationslägren Sachsenhausen och Dachau.

Dikten fortsätter:

När de spärrande in socialdemokraterna,
så teg jag,
jag var ju inte socialdemokrat.

När de hämtade fackföreningsledarna, 
protesterade jag inte,
jag var ju inte fackföreningsman.

När de hämtade judarna,
protesterade jag inte;
jag var ju inte jude.

När de hämtade mig,
fanns det inte längre
någon som protesterade
.

Främlingsfientligheten och rasismen dog inte med tredje rikets fall. Antisemitismen är inte död.  Judar i Östeuropa utsätts för hatbrott. Romer har inte samma rättigheter och i Italien vill Berlusconi bygga särskilda byar för romer och registrera dem bl a med fingeravtryck. Jean Marie Le Pen samlade nästan 11 procent av rösterna i presidentvalet 2007. Homosexuella avrättas i Iran där även otrohet är förenat med dödsstraff. Sverigedemokraterna förklarar alla samhällsproblem med invandringen.

Mörkrets krafter finns överallt och det är vår uppgift att sprida ljuset, kunskapens ljus, toleransens ljus, respektens ljus.

De nationalistiska krafter vi ser i små men högljudda skaror här i länet och i landet i övrigt ska tvingas ut i ljuset så att alla kan se att budskapet är utvecklingsfientligt och antidemokratiskt. Det är ett budskap av stagnation och isolering, ett budskap som hotar freden eftersom det söker konflikt och inte förbrödring, ett budskap som innebär splittring och ett hot mot välfärden, framfört av personer med i grunden totalitära värderingar som utnyttjar och rekryterar unga människor som ofta störts i sin socialisering, som hamnat utanför och lockas in i gemenskaper som ger dem bekräftelse.

Skolan har ett tydligt uppdrag att aktivt och målinriktat arbeta för att främja barns och elevers lika rättigheter och för att motverka diskriminering eller annan kränkande behandling. Det uppdraget innebär att förebygga och reagera mot all kränkning, men det innebär också alla elevers rätt att bli sedda och bekräftade för att inte frestas av illusoriska gemenskaper i antidemokratiska och desinformerande organisationer. Det som görs kring Förintelsens dag i Finspångs skolor och resorna till koncentrationslägren stärker de demokratiska krafterna och framhåller de mänskliga värdena. Men att 4,7 procent av eleverna på högstadie- och gymnasieskolorna i Finspång röstade på nationalistiska partier i skolvalet 2006 skärper uppdraget till skolan.

Men att agera i skolan räcker inte. Eftersom elevers nationalistiska, intoleranta och rasistiska åsikter ofta speglar det föräldrarna anser, blir uppdraget större för oss i partier med odelat demokratiska värderingar, men också för andra, som Antirasistisk Generation, kyrkor och församlingar, idrottsföreningar, fackliga organisationer, nykterhetsrörelsen, att möta vuxnas främlingsfientlighet och intolerans.

Vi har ett ansvar att ge människor skydd. Sverige har i stor enighet signerat såväl deklarationer som juridiskt bindande konventioner som garanterar detta. Den stimulans, den intellektuella och kulturella utveckling som erbjuds i mötet med människor från hela världen är något att välkomna och ta vara på, inte att avvisa och fördöma. De nationalistiska krafterna som stöter bort eller ställer krav på assimilering är helt enkelt omoderna. Värderingar och krafter som helt går på tvärs med vår värdegrund, klarar vårt samhälle att möta och mota.

I somras hade jag möjlighet att se Gruvspelsgruppens i Hällestad förnämliga iscensättning av "Mor är ingen häxa". Häxprocesserna är i mycket att likna med dagens rasism och intolerans mot det som avviker. Jag vill avsluta med den sångtext av Kjell Höglund som återgavs i programbladet:

Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill
och fastän häxprocesser hörde gångna tider till
så har vi inte glömt principen, den är alltför bra
den kommer väl till pass när det är något vi vill ha
och eftersom ju ännu inte allt är perfekt
så behövs det då och då ett passande objekt
på vilket vi kan avreagera vår affekt
och därigenom återfå en smula självrespekt.

Kristallnatten hör det förgångna till. Låt det hemska, grymma vila i historiens gravkammare. Vi ska aldrig glömma den. Men låt oss fånga in resterna av nazismen i vårt samhälle, låt oss avslöja rasismens fundament av lögner, låt oss förpassa allt detta, slipsfascism och annan människofientlig nationalism till samma gravkammare.

Det tyska folket teg. Hjälp oss att aldrig tiga!

Tack!

Per-Åke Andersson 

 

You may also like...