Heltider i långsam takt

Beslutet om att alla förvaltningar ska genomföra heltidsreformen före årets slut kommer inte att förverkligas. Det kommer att ta längre tid. Heltidsreformen innebär att alla som inte har heltid idag ska erbjudas det med rätt att fortsatt arbeta deltid om man så önskar. Socialdemokraterna gjorde stor affär av …. Läs vidare >>

Socialdemokraterna gjorde stor affär av heltider vid jämställdhetsdebatten i oktober. I stället för att ta sig an en bredare jämställdhetsdebatt snöade man in helt och hållet på heltidsfrågan.

Vänsterpartiet är positiva till heltidsreformen. Det är en rättighet som dock är svår att genomföra så snabbt som (s) vill. Det finns en del negativa konsekvenser med den även om den för de som velat gå upp på heltid naturligtvis betytt en möjlighet till förbättrad ekonomi. Inom humanistiska förvaltningen återstår fortfarande åtskilligt arbete med att erbjuda heltid. Men (s) kritik mot att det arbetet inte slutförs under 2008 slår tillbaka mot att de själva under ordföranden Peter Franssons ledning inte lyckades genomföra heltider för all personal inom förskola och skola. 

Skolorganisationen riggas en gång om året inför nästa läsår. Det betyder att i maj månad bör tjänsterna inom grundskola vara klara och i princip även för gymnasiet. Att från (s) sida kritisera (v) för att inte slutföra arbetet är att kritisera sig själv för passivitet. Inför nästa läsår behöver arbetet med fler heltider fortsätta inom skola och barnomsorg.

(v) har tidigare drivit kravet att få upp lönerna inom traditionellt kvinnodominerade yrken. Det arbetet tar tid och är naturligtvis särskilt svårt under de ekonomiska villkor som gäller 2009 och 2010, där stora underskott förutspås om inte verksamheterna drivs billigare.

Inom socialförvaltningen har det sista av heltidsreformen, de personliga assistenterna, återkallats. De s k tvååringarna har fått heltidserbjudande tidigare men får det inte fortsättningsvis. Ett av skälen är kostnaden.  Beslutet att erbjuda heltid behöver utvärderas och långsiktigt finansieras.

/ påa

You may also like...