Jättebra utbildningsdag!

Utbildningsdagen öppnar många möjligheter för de förtroendevalda anser Monica Gustavsson (v), som är 1:e vice ordf i kommunfullmäktige. Det är nytt och det här ger tillfälle för alla att ställa frågor. Läs mer >>>

(Bilden: Elisabet Rehn (v) i samspråk med Andreas Ramlöw (fp) och Fredrik Blomberg (c).)

Torsdag 22 januari ägnade ett 70-tal Finspångspolitiker åt att utbilda sig i den nya organisationen. Fokus riktades helt mot beredningarnas roll. Kommundirektör Sven-Inge Arnell och biträdande kommundirektören Anders Axelsson presenterade bakgrund, trender, erfarenheter och regler i kommunallagen för den nya politiska organisationen. Nämnderna är borta sedan årsskiftet och beredningar under fullmäktige ska bestämma politikens mål.

Elisabet Rehn (v), 1.e vice ordf i kommunstyrelsen och Denny Lawrot (c), kommunstyrelsens ordförande beskrev den formella organisationen och vilka förväntningar man har.

Eftermiddagen presenterade politiker från Götene kommun erfarenheter från den förändring man gjort av den kommunala organisationen. Götene har tillsammans med andra kommuner tjänat som förebild för Fisnpångs organisation.

Andreas Ramlöw (fp), demokratiberedningens ordförande säger att han är jättepositiv till det nya, att man renodlar politikerrollen att dra upp visioner, mäta och följa upp kvalitet.

Ann Ljungman (v) tycker också att det är positivt. Det kommer att kräva ett större engagemang av politikerna vilket är bra för det politiska och demokratiska arbetet.

Kritik framfördes från några få (s)-representanter för att det gått för fort med införandet av den nya organisationen. Götenepolitikerna gav oppositionen visst stöd och säger att man måste ta det lugnt och att ha tålamod. Götene räknar med att det kan ta 5-6 år innan allt är på plats. 

Majoriteten kommenterar kritiken med att man dragit nytta av de erfarenheter andra gjort, bl a Götene, men som Elisabet Rehn säger: "Införandet av organisationen är en utvecklings- och lärandeprocess."

Kommundirektör Sven-Inge Arnell menade också att man kanske först vid mandatperiodens slut kan se hur pass bra den nya organisationen är.

Det samlade omdömet om dagen var att den var nyttig och gav svar på en hel del frågor. Och trots viss kritik från oppositionen uttryckte många (s)-politiker att man vill aktivt och engagerat arbeta för att få organisationen att fungera så bra som möjligt.

You may also like...