Lobbyismen i Bryssel

Vet du att det går 0,6 lobbyist på varje EU-anställd??!! Bryssel är fullt av människor som försöker påverka tjänstemän och politiker i olika riktningar. Om fyra månader har vi val till EU-parlamentet. Frågan man kan ställa sig är om det är folket eller lobbyisterna som bestämmer vartåt EU-skutan styrs. Läs mer >>>

Enligt en rapport som Jens Holm och Eva-Britt Svensson är ansvariga för företräder 80% av lobbyisterna olika näringsintressen.

Ett exempel där Jens Holm återger en egen erfarenhet: När vi förhandlade om utsläppskrav för personbilar hade den italienske socialisten Guido Sacconi föreslagit att biltillverkare som producerar färre än 13 000 bilar per år skulle undantas. Som av en slump var det just det tak som det italienska bilföretaget Ferrari hade för sin produktion.

Men det finns olika organisationer (NGO) som också jobbar med påverkan i Bryssel. För att något jämna ut de ojämlika ekonomiska förutsättningarna ger EU bidrag till NGOs. Problemet är då att självständigheten kan komprometteras, att en organisation blir mildare i kritiken av EU och dess politik.

Även EU-kommissionen har upptäckt att den växande påtryckningsverksamheten innebär en del problem för unionens legitimitet. Varifrån kommer förslagen? Vem beslutar i praktiken? Hur påverkar 2 500 lobbykontor med 15 000 lobbyister EUs utveckling?

Jens Holms och Eva-Britt Svenssons skrift finns som pdf-fil och är inte särskilt lång men däremot väldigt informativ och intressant om man vill få en första inblick i lobbyismen i Bryssel. Att den har viss vänsterfärg gör den inte mindre intressant eller mindre trovärdig.

http://www.jensholm.se/files/Lobby_v_rapport.pdf

Rösta 7 juni – för rättvisa, folkhälsa och miljö!
Om fyra månader ska vi rösta för hur stark representationen av vänsterpartister ska vara i EU-parlamentet. Många vänsterpartister betyder en stark front mot lobbyisterna. Många moderater betyder att snöda näringsintressen vinner stöd till men för folkhälsa och miljö.

You may also like...