Moderater negligerar våld mot kvinnor

EU-parlamentsledamoten Eva-Britt Svensson försöker få upp frågan om våld mot kvinnor på EU-nivå, för debatt och beslut. Alla svenska parlamentsledamöter (och ett par hundra andra ledamöter) vill driva frågan UTOM SVENSKA MODERATER!!! Läs vidare >>>

Kampanjen Say No to Violence Against Women, VAW, (Säg Nej till Våld Mot Kvinnor) har startats av FN-organet Unifem och samlat miljontals underskrifter världen över. Galjonsfigur är Nicole Kidman. Undersökningar visar att 1/3 av världens kvinnor under sin livstid utsätts för fysiskt våld. EU-kommissionen ger dock inte prioritet åt denna viktiga jämställdhetsfråga, att kvinnor ska kunna känna sig trygga och inte utsättas för våld.   Och inte heller svenska moderater (2 män, 2 kvinnor).

En parlamentsledamot kan väcka ett förslag i EU genom en skriftlig förklaring med stöd av minst hälften av parlamentets ledamöter. Detta är den enda möjlighet till initiativ som parlamentet har. Parlamentsledamöterna representerar oss svenskar. Men de moderata ledamöterna tar inte tillvara svenska kvinnors intresse av att löpa mindre risk att utsättas för våld.

Från VAWs hemsida:
The Swedish Member of the European Parliament and Vice Chair of the Women’s Rights Committee Ms. Eva-Britt Svensson is leading efforts among all members of the European Parliament for a “Written Declaration on the Say NO to Violence against Women Campaign.” With enough signatures, the European Parliament can call for a “European Year on Zero Tolerance of Violence against Women.

Förhoppningsvis är detta en lyxattityd bland välbetalda EU-moderater i Bryssel som inte är representativ för Finspångs moderater. Dessvärre tycker nog Moderaterna på nationell nivå detsamma som EU-moderaterna.  

Det är uppenbart att en röst på moderaterna den 7 juni också är en röst på att våld mot kvinnor inte är något problem, allra minst en politisk fråga. En något udda och sär uppfattning för att inte säga stenålders!

 

You may also like...