Skärp er, moderater!

Moderaternas ovilja att stödja Eva-Britt Svensson initiativ att få EU att uppmärksamma det våld som riktas mot kvinnor engagerade bara åtta röstande. Ett par moderater hade nog röstat eftersom två röster tyckte att moderaterna gjort rätt. Målet att kvinnor ska vara lika mycket värda som män lyser långt borta i fjärran. Det kommer att ta ytterligare en eller två generationer att radera ut orättvisor som grundas på vilket kön man tillhör.
För vänsterpartiet finns inget val. Vi vore inte trogna våra politiska grundvärderingar om vi inte ger jämställdheten en plats högt upp på den politiska dagordningen.

 

You may also like...