Stefan Carlsson ny v-ordförande

Stefan Carlsson, Sonstorp, är ny ordförande i Vänsterpartiet i Finspång. Han har flyttat hem till Finspång och engagerat sig i politiken igen. Han var aktiv i Ung vänster i Finspång i början av 1990-talet. Läs mer >>>

Stefan Carlssons kommunala uppdrag f n är ledamot i beredningen för samhällsplanering.

Styrelsen i övrigt omvaldes och består av Nina Susman, sekreterare, Carina Lövgren, kassör, Monica Gustafsson och Bertinge Berggren ledamöter. Revisorer är Bengt-Göran Klintberg och Karl-Axel Lewin.

Vid årsmötet antogs ett uttalande som var kritiskt mot centerpartiet. Se separat artikel.

You may also like...