EU-val 2: (v) garanten för kollektivavtal

Lavaldomen slog hårt mot den svenska modellen och arbetsrätten. När Lissabonfördraget röstades igenom – (s) och alliansen tillsammans – gjordes kollektivavtalsmodellen än mer sårbar. Det tycks som att (v) ensamt står upp för anställdas rättigheter och anställningsskydd. Läs vidare också om vårdval och patientrörlighet i Eva-Britt Svenssons artikel. Läs mer >>>

(Publicerad i Dalademokraten 2009-02-12)

Det är glädjande att Mona Sahlin vill riva upp regeringens avreglering av sjukvården. Erfarenheterna från Stockholm förskräcker. Bostadsområden med bättre bemedlade samhällsgrupper gynnas medan områden med lågavlönade, arbetslösa och personer med invandrarbakgrund missgynnas.

Men nu har EU-kommissionen lagt ett lagförslag om att införa ett borgerligt ”fritt vårdval” i hela EU. Patientrörlighetsdirektivet som det kallas, kommer att öka orättvisorna inom vården och kan i förlängningen leda till en omfattande privatisering av sjukvården.
Direktivet kommer att behandlas i EU-parlamentet efter EU-valet den 7 juni. Hur kommer socialdemokraterna att agera då? Erfarenheten visar tyvärr att man nästan alltid gör upp med högergruppen i parlamentet om olika direktiv.

I förra EU-valrörelsen betonades vikten av att socialdemokraterna fick ett starkt stöd för att undvika högerpolitik, och särskilt viktigt var det för att EU:s så kallade tjänstedirektiv som då var aktuellt skulle få ett bra innehåll. Men efter valet satte sig socialdemokraterna i förhandlingar med högern och resultatet blev därefter.
Hur blir det den här gången?
Kommer ni att tillsammans med vänsterpartiet jobba för att stoppa förslaget om ”fritt vårdval” i EU? Eller kommer ni återigen att göra upp med borgarna i EU-parlamentet? Det är viktigt att väljarna får besked i god tid före valet.

Socialdemokraterna kommer återigen att försöka få EU-valet att handla om höger och vänster trots att de är överens med borgarna både om EU:s långsiktiga utveckling och det mesta av politiken i EU-parlamentet.

I valplattformen vill man sätta löntagarnas rättigheter före marknadens friheter med anledning av Lavaldomen. Men EU-parlamentet har ju ingenting med frågan att göra.
Chansen att rädda den svenska kollektivavtalsmodellen fanns innan riksdagen beslutade om Lissabonfördraget. Men här gjorde socialdemokraterna gemensam sak med regeringen och vägrade att kräva ett undantag för de fackliga rättigheterna som villkor för att godkänna fördraget. Man var inte ens beredd att skjuta upp beslutet i riksdagen tills Stråthutredningen, som skulle analysera konsekvenserna av EG-domen, var klar.
Hur trovärdiga är socialdemokraterna när de nu säger sig vilja vill rädda den svenska arbetsmarknadsmodellen när man satt med armarna i kors när den stora möjligheten fanns?

Eva-Britt Svensson,
EU-parlamentariker Vänsterpartiet

 

 

 

You may also like...