Eva-Britt till Finspång 26 maj

Vänsterpartiets ena EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson kommer till Finspång tisdag 26 maj. Hon kommer att möta gymnasieeelever (kl 14.00), kvinnor (kl 16.30) och allmänhet (kl 18.30) i tre möten under dagen. Som vice ordförande i parlamentets kvinnoutskott och som mycket engagerad person har hon blivit en profil i EU-miljön. Hennes program i Finspång hittar du under ‘Kalendarium’. Läs mer >>>>

 

Eva-Britt Svensson
Eva-Britt Svensson
Eva-Britt är vice ordförande i GUE/NGL-gruppen och vice ordförande i EU-parlamentets kvinnoutskott.

Du befinner dig i:  EU-parlamentariker - Eva-Britt Svensson

Välkommen

Jag arbetar sedan juli 2004 i EU-parlamentet i gruppen GUE/NGL, där jag också är vice ordförande. Sedan början på 90-talet har EU-frågorna engagerat mig mest av alla politiska frågor. Det beror på att dessa frågor påverkar människors liv och tillvaro i så hög grad. Men också på att demokratin är satt på undantag i EU-systemet. Och det vill jag ändra på.

Jag är tjänstledig från mitt arbete på Växjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Förutom att arbeta i EU-parlamentet så arbetar jag i Vänsterpartiets partistyrelse och i distriktsstyrelsen i Kronobergs län. Jag är också engagerad i Hyresgästföreningen och är vice ordförande i Folkrörelsen Nej till EU-riks. Jag anser det viktigt att kombinera arbetet i parlamentet med att vara aktiv även på hemmaplan i Sverige. Jag vill behålla förankringen i den vardag och verklighet som är medborgarnas.

Jag arbetar i parlamentet som 2:e vice ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och i utskottet för inre marknaden och tjänster. Jag är ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

I utskottet för kvinnors rättigheter är alla frågor oerhört viktiga för mig, men när jag måste välja de mest prioriterade områdena så är det mäns våld mot kvinnor, sexslavhandeln, rätten till reproduktiv hälsa och abort, lika löner och vård- och omsorgsfrågor.

Eftersom grunden för allt jämställdhetsarbete är kvinnors rätt och möjlighet till egen försörjning så är jag glad över att också arbeta i utskottet för inre marknaden och konsumentfrågor. Inre marknaden är ett tungt lagstiftningsutskott och det handlar om de så kallade fyra friheterna: Fri rörlighet för varor, kapital, personer och tjänster. Oerhört många av de politikområden som man förknippar med EU handlar i praktiken om inre marknadens regler. Dessa regler står över exempelvis fackliga rättigheter, skydd mot miljö- och klimatförändringar och att skydda folkhälsa.

Jag arbetar för tillfället med:
Flykting- och invandringsfrågor
Reproduktiv hälsa och rätten till abort
Mäns våld mot kvinnor
Bostadsfrågor, allmännyttans framtid
Fackliga rättigheter, Vaxholmsdomen med flera domar från EG-domstolen på området
Hälso- och sjukvårdsdirektiv
Funktionshindrades situation
Alkoholfrågor
Leksaksdirektivet
Skilsmässoregler
Vissa budgetfrågor
Allmänhetens tillgång till dokument
Öppenhetsförordningen
Barn och Internet
Könsstereotyper i reklam
Folkhälsoprogram "Tillsammans för hälsa – strategi 2008-13"
Jämställdhetsrapport 2008

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har synpunkter, idéer eller olika förslag. Jag kommer naturligtvis mer än gärna ut på arbetsplatser, skolor, föreningar m fl och informera, debattera och diskutera EU.

You may also like...