EU-val 4: Vi vill stärka de fackliga rättigheterna

Trots vackert tal från Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs sida om att man värnar kollektivavtalen utmanas fackliga rättigheter och trygghetssystemen vid anställning. Turordningsregler ifrågasätts. Försämringar i A-kassan ställer folk utan skydd vid arbetslöshet. Läs mer >>>

– Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för fackliga rättigheter och för den svenska kollektivavtalsmodellen som utmanas av EU-systemet med dess fördragsfästa högerpolitik.
– Vi accepterar inte att företagens vinstintressen ska gå före rätten till trygga arbetsvillkor och rimliga löner.
– Vi kräver att strejkrätten och rätten för svenska fackförbund att kräva kollektivavtal också av företag från andra EU-länder garanteras.
– Vi vill samarbeta med vänsterkrafter och fackföreningar i hela Europa för att bekämpa social dumpning och stärka löntagarnas rättigheter.

You may also like...