EU-val 5: Gå och rösta!

Eva-Britt Svenssons blogg den 20 maj 2009:
Idag öppnar förhandsröstningen på olika platser runt om Sverige!
Jag vill passa på att uppmana alla läsare av bloggen att rösta redan nu och berätta för släkt och vänner att det går. För Vänsterpartiet behövs verkligen i EU-parlamentet. Läs mer >>>

Se bara på hur man tvingar igenom Lissabonfördraget utan att folken får säga sin mening, och när de gör det så totalt ignorerar man dem. Detta fördrag som man tvingar igenom, emot alla länder som fått folkomrösta om det, ställer den fria marknaden över löntagares rättigheter. Alltsammans ivrigt påhejat av socialdemokraterna i riksdagen.

Man kan även titta på det gubbvälde som EU formligen osar av. Vänsterpartiet måste finnas på plats för att motarbeta herrklubbsmentaliteten nere i parlamentet. Vi har gjort det framgångsrikt under denna mandatperiod, t ex genom att få parlamentet att stödja FN:s kampanj om mäns våld mot kvinnor, men mycket återstår att göra.

Sist men inte minst vill jag nämna mitt och Jens framgångsrika arbete med att kräva öppenhet om ACTA-förhandlingarna, arbetet för frihet på Internet och kampen för medborgerliga fri- och rättigheter. Här har vi verkligen gjort konkret skillnad.

Så, gå och rösta redan idag och rösta på det EU-kritiska Vänsterpartiet.

Fotnot: ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) är än så långe hemlighållna förslag och förhandlingar om mycket långtgående intrång i den personliga integriteten för att ta tillvara upphovsrättsintressen främst inom mediaiindustrin. Svenska allianspolitiker har lovat att medborgare ska skyddas men inte övertygat i sina argument.

You may also like...