EU-val 6: EU hotar strejkrätten

Vem trodde att strejkrätten skulle få stå tillbaka för marknadsprinciperna i EU. Men i det nya Europa efter Lavaldomen har företag fått lagen på sin sida för att dumpa löner och anställningsvillkor. Läs mer >>>

Vi vågar påstå att aldrig tidigare har EU så flagrant föreskrivit en antifacklig, antilöntagarpolitik i strid med svensk arbetsmarknadstradition. För att säkra arbetares rättigheter krävs ett socialt protokoll som undantar strejkrätten från EU:s inre marknadsregler.

Lavaldomen slog ner som en bomb i Sverige i slutet av 2007. Kollektivavtalen och strejkrätten var skyddade genom speciella garantier vid svenska medlemskapet till EU, en frizon från marknadsfundamentalismen i EU. Nu vet vi att dessa löften om garantier bara var tomma luftslott. Det står nu utom allt tvivel att det finns en motsättning mellan den svenska arbetsrätten och reglerna i EU om en marknad fri från "hinder".

Fackföreningar med verkligt inflytande är helt avgörande för löntagares långsiktiga välfärd. Kostnaderna för fack som driver en strejk som EU anser olaglig kan bli höga bötesbelopp. Viss­heten att en strejk riskerar anses olaglig verkar självfallet kraftigt hämman­de på fackets möjligheter att skydda löntagarnas intressen.

Men hur ska det gå till när fackföreningsrörelsen – med rätten till oinskränkt strejkrätt som enda vapen mot låglönekonkurrens – effektivt håller på att avväpnas? Lika lön för lika arbete är en helig svensk princip som nu förbjudits av EU. Det kommer på sikt leda till en press nedåt på svenska löner, som ett nödvän­digt svar på den nya låglönekonkurrensen.

Utvecklingen i EU har likheter med den i USA i början av 1900-talet. Då ställde sig Högsta Domstolen över lagar om fackliga rättigheter. Och vi kan idag se de långsiktiga konsekvenserna. Arbetsgivarna har idag ett mas­sivt rättsligt övertag.

En ny verklighet har trängt sig på. Trots att kompetensen över arbetsrätten enligt EUfördragen huvudsakligen är en nationell angelägenhet så har den yttersta beslutsmakten flyttat till EU. Få hade trott att strejkrätten skulle få stå tillbaka för marknadsprinciperna i EU. Ingen kunde ha vetat att den så upphöjda rättighetsstadgan var så litet värd i konflikt med EU:s grundläggande princip om en fri marknad. Ingen hade väntat sig att EG-domstolen skulle köra över grundprincipen om lika lön för lika arbete.

Vänsterpartiet förespråkar ett socialt protokoll som undantar strejkrätten från EU:s inre marknadsregler. Det måste slås fast en gång för alla att strejkrätten överordnas marknadens frihet i EU. Alternativt så kan Sverige kräva undantag från Lavaldomens effekter. Det enda som krävs är en politisk vilja att driva undantag som villkor för ratificering. Vänsterpartiet har den politiska viljan att säkra arbetsrätten.

Stefan Carlsson (v), ordf Vänsterpartiet i Finspång
Eva-Britt Svensson (v), EU-parlamentariker
Per-Åke Andersson (v), Finspång

You may also like...