Förskola bra för alla barn

Effekterna av förskola på små barn har tidigare varit oklar och en del internationella studier har till och med visat på negativa effekter. Vissa kritiker har därför framhållit att förskola under de första levnadsåren till och med kan vara skadligt. Men en aktuell forskningsöversikt från Statens folkhälsoinstitut visar att förskola har positiva effekter även på barn i åldern 12-40 månader. Läs mer >>>

– I de undersökningar där man har sett en negativ påverkan på barnen är oftast förskolan av bristande kvalitet, framförallt genom en låg personaltäthet, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

I länder där förskolan inte subventioneras med skattemedel har man ofta låg personaltäthet. Där kan man påvisa negativa effekter. I Sverige är personaltätheten betydligt högre och personalen välutbildad.  I en nyligen publicerad UNICEF-rapport har Sverige en topplacering på listan över hur väl man lyckats uppnå internationellt rekommenderade standards för bland annat förskola.

Tidigare studier har redan visat på positiva effekter av förskola på barn som är lite äldre. Nu visar den här forskningssammanställningen viar att även små barn får en bättre kognitiv utveckling av att vistas på förskola.

Vårdnadsbidrag är med andra ord ett dåligt alternativ ur såväl barnets som kvinnans perspektiv.

(Källa: FHI Newsletter 090601)

You may also like...