Vänsterpartiet leder EU-parlamentets jämställdhetsarbete

Eva-Britt Svensson (V) är ny ordförande i Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män i Europaparlamentet. Eva-Britt Svensson blev vid valet i juni i år omvald till parlamentet och genomför nu sin andra mandatperiod i Bryssel. Många hoppas nu att Eva-Britt med sin erfarenhet och nya post ska lyfta kvinnors situation i utvecklingsländer högre på agendan. Läs mer >>>

Eva-Britt besökte Finspång senast i maj under valkampanjen inför parlamentsvalet. Många hoppas nu att hon med sin erfarenhet och nya post ska lyfta kvinnors situation i utvecklingsländer högre på agendan. Förhoppningsvis ska hon även utmana konservativa krafter i Europa  inte minst katolska kyrkan – som inte gärna ser att kvinnans traditionella roll förändras så att kvinnan blir jämställd och åtnjuter samma friheter som män. Eva-Britt var under förra perioden vice ordförande i samma utskott.

You may also like...