Orättvisans regering

Klyftorna ökar i dagens Sverige och solidariteten sätts på undantag. Alliansregeringens försök att stimulera till ökad sysselsättning och förbättrad ekonomi gynnar några men sker på andras bekostnad och ställer många utanför. Läs mer >>>

Det låter bra med arbetslinjen och att utanförskapet ska bort. Javisst, men alliansregeringen pratar inte längre om utanförskapet eftersom man är oförmögen att åtgärda det. Fler är på väg att hamna utanför.

Skattesänkningarna har kommit de rikaste tillgodo i första hand. När arbetaren kan räkna ett nettotillskott på hundralappar kan de rikaste räkna tusenlappar. Den fattigaste fjärdedelen av löntagarna har fått sex procent av skatteminskningarna. Kvinnor som redan tidigare tjänar mindre har fått mindre än männen.

Alliansregeringens politik har med andra ord ökat de ekonomiska klyftorna samt förstärkt bristen på jämställdhet. Med moderaterna i spetsen blir kvinnorna än mindre värda. Det är också i linje med kristdemokratisk politik där kvinnors löne- och karriärutveckling ska stå tillbaka för familjeansvaret.

Idag står en halv miljon arbetstagare utan arbetslöshetsskydd. Ett medvetet drag från alliansens sida att försvaga löntagarna var att kraftigt höja kassaavgiften genom att kraftigt minska skattefinansieringen. Ytterligare en spik i kistan när solidariteten ska begravas.

Som lök på laxen har sjukförsäkringssystemet förändrats så att tiotusentals människor ramlar ur trygghetssystemen och hänvisas till försörjningsstöd i kommunerna. Vi ser redan effekterna av detta där vissa kommuner fått mer än tredubblade kostnader på det kontot. Även Finspång ser en kraftig ökning hösten 2009.

Vi får hoppas att svenskarna fortsatt vill hålla ihop Sverige och att alliansregeringen får sparken i september nästa år. Begreppet tvåtredjedelssverige är på väg att få aktualitet igen. Ett Sverige som är bra för bara 2/3 av befolkningen. En befolkning som lever i den verkligheten och med den uppfattningen om hur ett samhälle ska byggas tryggt och hälsosamt anser förmodligen att världen ska organiseras så också.

/påa

You may also like...