Ansvarsfull skattehöjning

Folkbladet hävdade efter september månads kommunfuillmäktige att socialdemokraternas förslag till skattehöjning med 20 öre kom som en chock för den politiska majoriteten i Finspång. Knappast. Läs viare >>>

Eftersom (s) inte lade något förslag i kommunstyrelsen var det väntat att de 50 öre man flaggat med tidigare inte skulle gälla. Valrörelsen 2010 har börjat. Första fläsket levererat.

(s) styr inte kommunen och intecknar därför lättsinnigt regeringens engångsbelopp om ca 16 milj för 2010 utan att föreslå nödvändiga justeringar. Finspångs kommun har ett underskott från 2008 och ett prognostiserat underskott för 2009 att balansera de närmaste åren. Vi behöver göra än mer för att 2012 få en ekonomi i balans. En god hushållning i verksamheterna gör samtidigt att utlösta varsel begränsats till 11 personer.

För socialdemokraterna tycks valet nästa år vara överordnat det ekonomiska ansvaret. Man vill ge upp ca 6 miljoner i skatteintäkter. 50 kr i månaden på en normallön är skillnaden mellan majoritetens och (s) förslag. Jag är övertygad om att Finspångs löntagare är beredda till den "uppoffringen" nästa år för att säkra jobb och visst reformutrymme.

Vänsterpartiets förslag på 40 öres skattehöjning väcktes redan i maj månad när vi kunde se vartåt den kommunala ekonomin var på väg. Ett mer långsiktigt ansvar kan inte bländas av ett engångsbelopp från alliansregeringen. Den nuvarande lokala majoritetskonstellationen hindrar oss heller inte från att verka för att alliansregeringen nästa år fråntas ansvaret för såväl engångsbelopp som alla andra belopp. 

/ på 

 

You may also like...