Vänsterpartiet förnyar

Conny Lindgren toppar vänsterpartiets lista till kommunfullmäktigevalet i september. Conny är partiets gruppledare för närvarande och talesman för social omsorg. Monica Gustafsson, 1:e vice ordförande i fullmäktige, står på andra plats. På tredje plats ett nytt namn, Stefan Carlsson, som också är ordförande i avdelningen.

Conny Lindgren och Stefan Carlsson är båda mycket nöjda med listan. Den är stark, har några nya namn och bra balans mellan män och kvinnor. På plats nio finns Nima Elhami, bara 23 år gammal och ny på  listan som har fem kvinnor och fem män på de tio första platserna.

Listan i sin helhet som den fastställdes av medlemsmötet 2010-03-28:

1. Conny Lindgren                   2. Monica Gustavsson  
3. Stefan Carlsson                   4. Elisabet Rehn                                      
5. Marie Wallbom                     6. Per-Åke Andersson 
7. Anna Hellerstedt                  8. Anders Larsson   
9. Nima Elhami                       10. Carina Lövgren     
11. Ingrid Westlund                12. Jan Frisk 
13. Ann Ljungman                  14. Monika Berg Davidsson  
15. Karin Oskarsson               16. Lars Andersson     
17. Claes Eriksson                 18. Eva Isaksson    
19. Catarina Susman              20. Åke Persson   
21. Bengt-Göran Klintberg      22. Bert-Inge Berggren    
23. Karl-Axel Levin

You may also like...