Jonas Sjöstedt beredd att ta över

–   

–    Alliansregeringen precisionsskjuter på fundamenten för välfärdssamhället, sade Jonas Sjöstedt vid besöket i Finspång den 26 april.
–    Genom ett individperspektiv får man människor att tänka annorlunda och överge den generella välfärdsmodellen. Resultatet har blivit en skiktning i systemen.

Vid besöket i Finspång analyserade Jonas Sjöstedt den nuvarande regeringens politik och vad den medfört. Det första alliansregeringen gjorde efter makttillträdet var att försämra villkoren för att vara försäkrad mot arbetslöshet. Kraftiga höjningar av a-kasseavgiften har ställt hundratusentals människor utan skydd vid arbetslöshet. De som ställs utanför är i hög grad de som inte lyckats få en fast relation till arbetsmarknaden. Sverige har fått en kvarts miljon nya fattiga under alliansregeringen.

Alliansregeringen avvecklar kollektivavtalen
Den regering som lagt beslag på begrepp som trygghet, rättvisa, kollektivavtal,  arbetslinje m fl, begrepp som traditionellt setts som vänsterpolitik, genomför den mest effektiva attacken på svensk fackföreningsrörelse i modern historia. Lavaldomen, där Byggnads fick miljonböter av EU-domstolen, stöder den attacken. När alliansregeringens nya lagförslag drivs igenom kan kollektivavtal inte längre krävas. Lågavlönad importerad arbetskraft ställs emot den inhemska.

Utarmningen av socialförsäkringarna, privatiseringarna och försämringen av arbetsrätten är bevisen på attacken på ett rättvist, solidariskt välfärdssamhälle.

Arbetslöshetsförsäkring
Jonas Sjöstedt erkänner att sjukförsäkringssystemet hade sina brister också under den socialdemokratiska perioden.  Det föreligger nu ett rödgrönt förslag till en ny sjukförsäkring. Han vill ha en a-kasseavgift på 100 kr för alla och en säkrad 80 procents nivå på ersättningen vid arbetslöshet. Han menar att en sänkt a-kasseavgift ger ett tryggare system för alla än skattesänkningar. Han motiverar de här förändringarna med den forskning som visat på att en jämlik välfärdsstat bäst tar vara på resurserna i samhället.

Ungdom – utbildning
Massarbetslöshet, f n ca 9 procent, är en annan utmaning. Bland ungdomar är arbetslösheten upp emot 30 procent. Ungdomsgarantin klarar inte av att lsöa den stora arbetslösheten bland ungdom. Vänsterpartiet vill skapa fler och flexiblare utbildningstillfällen för unga. Yrkeselever ska kunna läsa in högskolekompetens. Mer praktik arrangeras.  En idé är att låta alla företag betala en liten avgift som används för att avlöna de företag som tar emot praktikanter.  Vänsterpartiet har också tagit fram ett nytt skolpolitiskt program.

Sverige, EU och ekonomi
Det är framför allt två saker som gör att Sverige har bättre ekonomi  än ett antal länder som Grekland, Spanien, Baltikum m fl, vars situation kan leda till en recession inom EU. Det ena är att vi 2003 sade Nej till den gemensamma valutan. Sverige har inte sjunkit så djupt i den här krisen och kan lättare manövrera sig ut ur den.
–   Vi är överens med S och MP om att respektera utslaget av folkomröstningen. En ny period för den borgerliga alliansen leder sannolikt till att det beslutet kommer att utmanas.

Det andra skälet till Sveriges bättre läge är av vi under den socialdemokratiska regeringen var överens om att betala av på statsskulden. Därför har Sverige bättre statsfinanser. Alliansregeringen lånar idag pengar för att genomföra de skattesänkningar som främst kommer de välbeställda till del.

Ekonomisk kris botar man med investeringar
Kriser investerar man sig ur. Det gäller att sätta människor i arbete med offentliga investeringar. Går industrin dåligt ska man satsa på offentlig verksamhet, kommuner och landsting. Det gäller att hålla aktivitetsnivån i ekonomin uppe. Och då kan man satsa på ensamstående föräldrar som drabbats värst av försämringarna och äldre med låg pension. Mer pengar till dessa skapar konsumtion som stimulerar ekonomin.

Det rödgröna samarbetet
Diskussionerna mellan V, S och MP har lett fram till ett flertal förslag på politik. Att vänsterpartiet är med och förhandlar om politiken gör att den hamnar snäppet till vänster om ad den skulle ha gjort om S ensamt lagt fast den. Det mesta är på plats men det ska givetvis finnas en viss skillnad. Vi är inte överens om svenska soldater i Afghanistan. Vi tycker från V inte att utländskt bombflyg ska kunna öva på svenskt territorium. Vänsterpartiet motsätter sig vinster i skola och omsorg. Vi vill inte tillåta religiösa friskolor. Men alliansen vann valet 2006 på att svenska folket visste vad det vad de skulle få. Den här gången ska vi vara tydliga.

Ett allt hårdare Sverige om valet förloras
Det finns ytterligare områden som behöver åtgärdas. Integrationspolitiken har inte varit helt framgångsrik. Vi måste erkänna det. Och samtidigt satsa på att förbättra den genom bostadspolitik och arbetsmarknadspolitik som inte segregerar.

Det som bekymrar Jonas Sjöstedt mest är Lavaldomen. Sverige måste gå in och kräva ett undantag där. Kollektivavtal ska gälla från första dagen man arbetar oavsett varifrån man kommer. Det finns ett starkt stöd i många kretsar ute i Europa för detta och inte bara inom fackföreningsrörelsen.

Priset blir väldigt högt om det här valet förloras. Den förändring av välfärdssamhället som alliansen inlett kommer att fördjupas och cementeras. Traditionen av solidaritet går förlorad och kan vara omöjlig att återupprätta om borgarna får ytterligare fyra år på sig.

Rödgrön beredskap
Den 3 maj lägger den rödfröna alliansen en skuggbudget. Det pågår diskussioner om uppdelning av uppgifterna när valet vunnits. En äntringsstyrka finns förberedd för att redan de första hundra dagarna förverkliga den politik som den rödgröna alliansen format. En politik som för vänsterpartiets del ska skapa ett samhälle byggt på demokratisk socialism.

/ påa

You may also like...