sida

Kommunala bolag

FFIA (Finspångs förvaltnings- och industrihus AB)
– Stefan Carlsson, vice ordf   072 164 64 17

Vallonbygden
– Ingrid Westlund, ledamot   070 581 08 30

Finspångs Tekniska Verk AB
– Leif Sundström, ledamot    073 679 26 22

Finspångs stadsnät Finet AB
–  Leif Sundström, ersättare   073 679 26 22

Curt Nicolingymnasiet AB
– Ingrid Westlund, ledamot   070 581 08 30

Kopiera länk