Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Stefan Carlsson, utbildningsråd; ledamot
tel 0703 18 74 39

Conny Lindgren, ersättare
tel 076 318 99 49