Kulturberedningen

Kulturberedningen

Okt 2013 / Beredningen har lämnat sitt förslag till kulturstrategi.
Febr 2014 / Fullmäktige beslutade anta strategin. Uppdraget fullgjort.