Revisor

Revisor

Mikael Sjöberg, ledamot
(har också revisorsuppdrag i de kommunala bolagen)
tel 076 837 63 54