Politisk plattform 2015-2018

Här hittar du den överenskomna politiska plattformen mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Milöpartiet för mandatperioden 2015-2018.

Politisk plattorm 2014-2018 slutlig