Vår politik

Vår politik

Valplattformen från 2010 ligger fortfarande kvar här.

Här finner du vad vänsterpartiet i Finspång vill åstadkomma i den lokala politiken. Valplattform 2010 kan ses som en kortversion av den politik som hittas under denna rubrik.

Politikområden (2010-2014) är
– boende/bostäder
demokrati
– folkhälsa

– förskola och barnomsorg
– grundskola
– gymnasium och vuxenutbildning

– kultur
miljö
– mångfald och integration
näringsliv och arbetsmarknad
– samhällsplanering
– trygghet
– ungdomspolitik
– äldreomsorg och äldreboende

Vill du diskutera något av områdena med någon av oss finns kontaktuppgifterna under rubrikerna Företrädare eller Kontakt.