Boende/Bostäder

Boende/Bostäder

Behovet av ”riktade” bostäder behöver uppmärksammas. Olika typer av seniorbostäder är ett sådant riktat behov.

Det finns andra grupper än äldre som också förtjänar att uppmärksammas. Vi behöver se över boendeformer för personer inom omsorgsverksamheten och inom psykiatrin. För Vänsterpartiet är det viktigt att det finns olika typer av bostadsutbud och att man inte bygger in segregation i nya områden.

I centralorten är vi positiva till tanken kring ett förtätat centrum med fler bostäder.  Ett särskilt uppdrag är att göra de lägenheter /de områden vi har attraktiva.

Vallonbygden, är inte bara ett kommunalt bostadsbolag, utan också ett bostadspolitiskt instrument som ska ta sig an utmaningar. Att unga tvingas vara mambo eller kvarbo är t.ex. ingen bra lösning för familjer.

I samband med att nya områden projekteras eller att nya bostäder byggs är hela den fysiska miljön viktig. Tillgång till cykelvägar, gemensamhetsytor bidrar till trivsamt och bra boende i Finspång.

Se också Valplattformen för våra tankar kring boende och bostäder.

(2014)