Folkhälsa

Folkhälsa

God hälsa är livskvalitet för individen. God hälsa är också god samhällsekonomi och hälsa är en tillväxtfaktor. Individen har främsta ansvaret för den egna hälsan men kommunen kan på olika sätt stimulera och stödja individen.

En bra personalpolitik och aktivt arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa. När medarbetare drabbas av ohälsa ska kommunen vara aktiv för att medarbetaren ska kunna återvända så snabbt som möjligt.

Kommunen har liksom många andra kommuner och landsting infört rökfri arbetstid. Skolan och skolhälsovården ska prioritera arbetet med att förebygga att barn och unga röker. En tobaksfri skola är möjlig.

Fysisk aktivitet är viktig för hälsan. Kommunen ska stimulera sina anställda till fysisk aktivitet. Skolan har en viktig uppgift att erbjuda mer fysisk aktivitet till eleverna. Föreningslivet, idrotten, pensionärsorganisationer, scouting m fl, gör ett ovärderligt arbete för folkhälsan.

Psykisk ohälsa bland unga breder ut sig. Skolan, skolhälsovården och ungdomshälsan måste hela tiden bli bättre på att identifiera ohälsa och ge stöd.  Samhället måste bli bättre på att förstå och förebygga den psykiska ohälsan.

Alkohol står för en betydande del av ohälsan i befolkningen. Om en familjemedlem dricker mycket drabbas också barn och övriga familjemedlemmar negativt vilket kan leda till ohälsa. Det drogpolitiska program ska förverkligas vilket innebär en minskad alkoholkonsumtion i hela befolkningen.

Ensamhet är ytterligare en orsak till ohälsa som kan förebyggas t ex genom att mötesplatser skapas. Frivilligcentralens arbete betyder mycket för att bryta ensamhet.

Att ha en hyfsad ekonomi och god utbildningsnivå är ändå det mest avgörande för hälsan. Att höja låga löner och att erbjuda bra utbildningar också som komplettering är viktiga åtgärder för en förbättrad hälsa.

(2014)