Mångfald / Integration

Mångfald / Integration

För vänsterpartiet handlar mångfald och integration om såväl rättigheter som skyldigheter och möjligheter.  Rättigheter för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund, sociala, fysiska och psykiska funktionshinder att delta i samhället fullt ut. Vi har skyldighet att värna denna rätt till deltagande och god tillgänglighet.  Ju jämlikare ett samhälle är desto tryggare och lyckligare känner sig alla medborgare.

Vi ser med andra ord stora möjligheter i mångfalden. Inte minst är tillflödet av människor från andra kulturer som kommer hit som flyktingar eller som arbetskraftsinvandring en resurs för kommunen. Men mångfalden handlar också om äldre, om funktionshindrade m fl.

Arbetsmarknaden kan vara svår att ta sig in på. Vi vill försöka förbättra valideringen av flyktingars och invandrares yrkeskunskaper och utbildning för en bättre integration och ett bättre tillvaratagande av resurser. Kommunen och näringslivet kan göra mer för att underlätta för invandrare/flyktingar att komma in i arbetslivet.  SFI och arbete/praktik måste kunna kombineras och bli en del av en kvalitetssäkring av SFI.

Den mångkulturvecka som Vänsterpartiet tog initiativ till i mars 2010 borde bli en årligen återkommande aktivitet där föreningslivet, församlingar och näringslivet engageras för att lyfta fram och ta tillvara mångfalden. Initiativ som stimulerar mångfald och tolerans bör få ekonomiskt stöd.

Finspång var tidigt ute bland östgötakommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Av solidaritet med barnen och med övriga samhället har vi en öppen dialog med migrationsverket.

(2014)