Miljö

Miljö

Ej uppdaterad 2014 ännu.

Att rädda vår miljö genom minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp är en ödesfråga som absolut måste lösas för att kunna skapa en framtid för kommande generationer.

Vänsterpartiet i Finspång vill att vi i vår kommun gör vad kan för att bidra till att skapa en hållbar miljö. Det finns ett antal olika sätt att minska belastningen på miljön: förnybar energi, snålare transporter med alternativa bränslen, ta hand om vårt avfall på ett smart sätt samt minska energianvändningen så långt det är möjligt.

Vänsterpartiet har en rad förslag på hur Finspång ska dra sitt strå till stacken. Vi vill prospektera och se om förutsättningarna för en vindkraftpark är gynnsamma. Vi vill att kommunens egna bilar ska vara elbilar eller drivas av alternativa bränslen, det skapar då också underlag för exempelvis en biogasmack som kommer privatbilisterna till godo. Även kollektivtrafiken ska drivas med alternativa bränslen.

Vi vill göra försök med nolltaxa inom den lokala kollektivtrafiken för att öka det kollektiva resandet. Vi vill återinföra en kommunekolog så att kommunen har kompetens i organisationen när beslut ska fattas. Vi vill på sikt verka för spårbunden persontrafik mellan Finspång och Norsholm. Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Vi vill servera kravmärkt och närproducerad mat i skola, förskola och äldreboenden.

Vi vill som kommun ta initiativ till att skapa ett regionalt centrum där företag som utvecklar miljöteknik och smarta energilösningar kan utvecklas och bidra till lösningar av våra framtidsfrågor.

Vi vill också utveckla gång- och cykelvägnätet och uppmuntra till användande. Det belastar inte miljön och bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Vänsterpartiet i Finspång är ett miljöparti och är berett att genom kommunala beslut värna vår gemensamma miljö. Men vi får inte glömma individens ansvar för att klara miljön.

Om vi alla hjälps åt så kan vi rädda vår miljö, för oss själva och för kommande generationer.