Vänsterpartiet Finspång.

Kämpande pensionärskvinnor i Finspång

AV  · PUBLISHED  · UPDATED 

Lilibet Gustafsson och Ingrid Westling, Finspång

Pensionärskvinnor i Finspång är starka kämpar, som hushållar med sina pengar, men som också oroar sig för den dag de blir ensamma eller beroende av äldrevården. Det visar en lokal studie som två vänsterpartister tagit fram.

– Kvinnliga pensionärer är idag en mycket utsatt grupp. De har en svag ekonomi och har ofta svårt att få pengarna att räcka till, säger Lilibet Gustafsson som varit med och tagit fram rapporten.

I studien av några pensionärskvinnors liv visar det sig att Finspång är långt ifrån jämställt när det gäller mäns och kvinnors pensioner.

– Vår studie visar att 62 % av pensionärskvinnorna i Finspång har garantipension, men bara 10 % av pensionärsmännen. Dessa siffror är sämre än både resten av Östergötland och Sverige. Detta är riktigt illa, säger rapportens andra författare Ingrid Westlund.

Även framöver är risken stor att kvinnor i Finspång kommer att få lägre pension än männen eftersom skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner här är störst i Östergötland.

Kan vi då göra något åt detta? Självklart. Orättvisor går att åtgärda med politiska beslut. Vilka politiska beslut som ska fattas, avgör du som väljare i september 2018. Det är ingen slump att dagens pensionssystem skrevs under av samtliga partier utom Vänsterpartiet.

En förändring av dagens pensionssystem är helt nödvändig. Vi ska inte ha ett pensionssystem som tvingar pensionärer att leva under EU:s fattigdomsgräns eller där pensionspengarna används för att spekulera på börsen.

Tills denna nödvändiga pensionsreform genomförs, finns det också saker vi kan göra lokalt här i Finspång:Ge riktad information till alla pensionärer om rättigheten att söka bostadstillägg eftersom alla inte utnyttjar den möjligheten idag.Informera yrkesaktiva kvinnor inom bland annat offentlig sektor, om riskerna med att alltid vara den som arbetar deltid eller är hemma och vårdar sjuka barn. 

  1. Ge information till både yrkesaktiva män och pensionärsmän om möjligheten att föra över delar av sin pension till sin livskamrat, många utnyttjar tyvärr inte den möjligheten idag.

 

Vänstern gör skillnad i Finspång

Stefan Carlsson (V), Finspång

Vänsterpartiet i Finspång är tydliga med att kvinnors löner måste höjas. Sedan fem år tillbaka satsas tack vara oss extra pengar på att lyfta lönerna i kvinnodominerade yrken i kommunen. Jämställdhetsarbetet i Finspång drivs framåt för att vänstern är med och styr.

Vi är feminister. Att vara feminist är att förstå hur män har fördelar i vårt samhälle enbart för att de är män. Det kan handla om lön eller om ansvar för hushållsarbete. De flesta män och kvinnor vill inte ha dessa orättvisor. Därför har feminismen en given plats i vårt dagliga politiska arbete.

I sommar startar den öppna förskolan som var Vänsterpartiets idé. Pappor och mammor som är hemma  med sina barn har någonstans att gå där barnen får leka med andra barn. Samtidigt som föräldrarna kan dela erfarenheter och funderingar. Skolelever i Finspång har sämre resultat än genomsnittet i Sverige. Stefan Carlsson är Vänsterpartiets utbildningsråd i Finspång:

– Eftersom god  läsförmåga är mycket viktigt för att lära sig mer i skolan har vi i Vänsterpartiet drivit på för att förbättra den hos alla våra elever. Det har bland annat inneburit extra satsningar på bibliotekarier och nya metoder för att höja läsförmåga och skolresultat. Men det behövs utan tvekan fortsatta skolsatsningar i Finspång.

Att minska arbetslösheten, kanske främst bland unga och nyanlända, är också en av de viktigaste frågorna. Människor ska kunna känna sig behövda och det är bra för hela samhällsekonomin om fler arbetar. Dessutom behöver kommunen utbildad arbetskraft inom välfärden för att klara bland annat äldreomsorgen i framtiden. Vänsterpartiet driver därför på för att utveckla mer vuxenutbildning och riktade yrkesutbildningar.

Ett välfärdssamhälle som alla bidrar till efter förmåga är det mest rättvisa. Och Vänsterpartiet i Finspång arbetar ständigt mot det målet.

http://ostergotland.vansterpartiet.se/

 

 

Första maj 2017 med Vänsterpartiet Finspång!

I vanlig ordning åkte vi i Finspångsvänstern in till Norrköping och marscherade tillsammans med Vänsterpartiet Norrköping,
och andra tillresta partiföreningar. Under marschen ropade vi bland annat följande: Den som flyr, har inget val! Ingen människa
är illegal! och Wallenberg på bröd och vatten, chockhöj, chockhöj bolagsskatten! och Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars
arbetsdag. Det var strålande sol och en härlig stämning i Vasaparken, med musik och flera talare, bland annat riksdagsledamot
Linda Snecker.
Vi var ett tjugotal vänsterpartister från Finspång, både nya och gamla medlemmar. Dessutom bar vi både Palestinaflaggan och Prideflaggan
i tåget. Leve mångfalden och bort med enfalden!

Finsponga Marken den 29 maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Finspång hade sitt marknadsstånd centralt placerat, bredvid Vallonplatsen, och många människor kom förbi
och pratade en stund, köpte lotter, tog en ballong och en karamell och gissade på antal Röda Bönor. Många tog också politisk
information om Vänsterpartiet. Vi var många som hjälptes åt under dagen, vilket var trevligt – vi vänsterpartister gillar ju att
prata både med andra och varandra. Vänsterpartiet Finspång är en växande partiförening med jämn tillströmning av nya medlemmar,
och vi ser fram mot att mobilisera en valrörelse i höst, både digitalt och IRL. Tillsammans är vi starka!