sida

Övriga uppdrag

Krisledningsnämnd
– Stefan Carlsson,  vice ordf
Valnämnden
– Dennis H Olsen,   ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning
–                  
,   vice ordf
Nämndeman Norrköpings tingsrätt
– Maud Karlsson,  tel 072 222 22 56
Lekmannarevisor i kommunala bolag
– Mikael Sjöberg,  ledamot för revisionen i Finet och ersättare i Vallonbygden, FTV och FFIA; tel 076 837 63 54

Kopiera länk