Vänsterpartiet i Finspång

Kämpande pensionärskvinnor i Finspång

AV  · PUBLISHED  · UPDATED 

Lilibet Gustafsson och Ingrid Westling, Finspång

Pensionärskvinnor i Finspång är starka kämpar, som hushållar med sina pengar, men som också oroar sig för den dag de blir ensamma eller beroende av äldrevården. Det visar en lokal studie som två vänsterpartister tagit fram.

– Kvinnliga pensionärer är idag en mycket utsatt grupp. De har en svag ekonomi och har ofta svårt att få pengarna att räcka till, säger Lilibet Gustafsson som varit med och tagit fram rapporten.

I studien av några pensionärskvinnors liv visar det sig att Finspång är långt ifrån jämställt när det gäller mäns och kvinnors pensioner.

– Vår studie visar att 62 % av pensionärskvinnorna i Finspång har garantipension, men bara 10 % av pensionärsmännen. Dessa siffror är sämre än både resten av Östergötland och Sverige. Detta är riktigt illa, säger rapportens andra författare Ingrid Westlund.

Även framöver är risken stor att kvinnor i Finspång kommer att få lägre pension än männen eftersom skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner här är störst i Östergötland.

Kan vi då göra något åt detta? Självklart. Orättvisor går att åtgärda med politiska beslut. Vilka politiska beslut som ska fattas, avgör du som väljare i september 2018. Det är ingen slump att dagens pensionssystem skrevs under av samtliga partier utom Vänsterpartiet.

En förändring av dagens pensionssystem är helt nödvändig. Vi ska inte ha ett pensionssystem som tvingar pensionärer att leva under EU:s fattigdomsgräns eller där pensionspengarna används för att spekulera på börsen.

Tills denna nödvändiga pensionsreform genomförs, finns det också saker vi kan göra lokalt här i Finspång:Ge riktad information till alla pensionärer om rättigheten att söka bostadstillägg eftersom alla inte utnyttjar den möjligheten idag.Informera yrkesaktiva kvinnor inom bland annat offentlig sektor, om riskerna med att alltid vara den som arbetar deltid eller är hemma och vårdar sjuka barn. 

  1. Ge information till både yrkesaktiva män och pensionärsmän om möjligheten att föra över delar av sin pension till sin livskamrat, många utnyttjar tyvärr inte den möjligheten idag.

 

Kopiera länk