Vänsterpartiet i Finspång

Vänstern gör skillnad i Finspång

Stefan Carlsson (V), Finspång

Vänsterpartiet i Finspång är tydliga med att kvinnors löner måste höjas. Sedan fem år tillbaka satsas tack vara oss extra pengar på att lyfta lönerna i kvinnodominerade yrken i kommunen. Jämställdhetsarbetet i Finspång drivs framåt för att vänstern är med och styr.

Vi är feminister. Att vara feminist är att förstå hur män har fördelar i vårt samhälle enbart för att de är män. Det kan handla om lön eller om ansvar för hushållsarbete. De flesta män och kvinnor vill inte ha dessa orättvisor. Därför har feminismen en given plats i vårt dagliga politiska arbete.

I sommar startar den öppna förskolan som var Vänsterpartiets idé. Pappor och mammor som är hemma  med sina barn har någonstans att gå där barnen får leka med andra barn. Samtidigt som föräldrarna kan dela erfarenheter och funderingar. Skolelever i Finspång har sämre resultat än genomsnittet i Sverige. Stefan Carlsson är Vänsterpartiets utbildningsråd i Finspång:

– Eftersom god  läsförmåga är mycket viktigt för att lära sig mer i skolan har vi i Vänsterpartiet drivit på för att förbättra den hos alla våra elever. Det har bland annat inneburit extra satsningar på bibliotekarier och nya metoder för att höja läsförmåga och skolresultat. Men det behövs utan tvekan fortsatta skolsatsningar i Finspång.

Att minska arbetslösheten, kanske främst bland unga och nyanlända, är också en av de viktigaste frågorna. Människor ska kunna känna sig behövda och det är bra för hela samhällsekonomin om fler arbetar. Dessutom behöver kommunen utbildad arbetskraft inom välfärden för att klara bland annat äldreomsorgen i framtiden. Vänsterpartiet driver därför på för att utveckla mer vuxenutbildning och riktade yrkesutbildningar.

Ett välfärdssamhälle som alla bidrar till efter förmåga är det mest rättvisa. Och Vänsterpartiet i Finspång arbetar ständigt mot det målet.

http://ostergotland.vansterpartiet.se/

 

 

Kopiera länk